Përmes këtij linku do të realizohet procesi i ankimimit nga çdo kandidat që ka aplikuar në portalin “Mësues për Shqipërinë" 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNUu2VQ6knsLbYeMI4nyj7TyYYeZ-FiaDLX1eOp1iCvAVKBg/viewform